Đụ em bạn gái cũ mông to tại nhà Momo Sakura, về giường nằm và cố nhắm mắt ngủ không muốn quan tâm chuyện hai người nữa, chỉ biết rằng đang ngủ ngon thì vợ lay tôi dậy, chồng ra ngoài ngủ đi, tôi mắt nhắm mắt mở trả lời, ông kia về rồi à, vâng, vừa mới về, sao lâu thế, mấy giờ rồi, 2h30 gì cơ, phim xxx địt Momo Sakura chơi tận hai tiếng cơ à, hihi, tại cái thứ hai ông ấy không ra được, địt hơn tiếng đến phát mệt mãi mới ra, thế vợ ra mấy lần, hihi, 4 cái khiếp nhiều thế…