Đụ em trưởng phòng trong chuyến đi làm việc 5 ngày 4 đêm Eimi Fukada, gái, em trưởng phòng làm cho em trưởng phòng thật sung sướng, xứng đáng với giá trị hợp đồng mà mình có thể đem trưởng phòng lại cho công ty, cho dù đó em trưởng phòng em trưởng phòng là công ty của mình, xem tập phim sex hay do nữ idol Eimi Fukada mà cũng em trưởng phòng em trưởng phòng công ty của người mình yêu, mình ghét cô ta, ngoài mặt em trưởng phòng vờ quan tâm chăm sóc mình nhưng đằng sau thì bán mình, coi mình là món hàng trao đổi thế này…