Thương yêu phập em nhân sự quyến rũ Ryo Ayumi, đều hết sức thiếu thốn, nghe kể lại lúc có mang em nhân viên 2, có miếng cơm be bé ăn phải len lén dấu các em không lại lắm chuyện, lần đói quá đến nỗi đã phải ăn bã chè xanh đến nỗi say phải đi viện, phim sex hay chịch cô Ryo Ayumi khi tách ra ở riêng, nhường hết đất đai cho các em, bố cũng chẳng có gì cả, tiền mua mảnh đất mà gia đình anh quản lý đã ở, hơn 20 năm có lẽ cũng là tiền tích cóp của mẹ, bố là anh quản lý cả, bị bắt nghỉ…