Vợ bị bệnh đi khám bệnh thì được bác sĩ xoạc Zhao Yalin, được nhìn chị suốt từ trên xuống dưới, người chị sáng như ngọn đèn, xem sex địt vlxx Zhao Yalin hai cái vú rưng rưng như sóng vỗ, chỗ háng đen kịt mớ lông như mực xạ, đen nhánh lên như có ướp dầu, tôi tặc lưỡi, nuốt ực mớ nước miếng trào ra vội vã, chị trân trối nhìn tôi, tôi không chịu đựng nổi nữa nên chộp lấy chị kéo sát vào người và chồm chồm bú, cắn ồm ồm hết lên vú, lên đùi, lên háng thì lại chùi mặt chùi mũi vào cạ lên vú, lên bụng, lên lồn chị khiến chị cứ dãy đùng đùng tựa bị đỉa cắn, tôi cũng hăng nên làm có hơi…